19 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde!

Psaltaren 103:22

Dagens tanke:

Ju mer kunskap forskningen ger oss om allt från skapelsens innersta byggstenar till den yttre rymdens oändlighet, desto fler skäl tycks den uppmärksamme få till förundrad lovsång. Och det gör oss väldigt gott att ha någon att rikta vår tacksamhet till.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord