17 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus 18:10

Dagens tanke:

Förakt kan resultera i negligering, utnyttjande och handgripligheter. Alltför många barn vet vad det vill säga i vår tid. Men Guds änglar har koll på de små, tro inte annat, och den som vill vara Guds vän måste också vara barnens vän och hjälpare.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord