04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psalm 145:13

Dagens tanke:

På detta sätt kan hopp uttryckas mitt i klimatkrisen. Även när vi har all anledning att frukta vädrets makter och havets och vågornas dån påminns vi om att Skaparen inte tänker överge sin värld och att han mot alla odds håller hela världen i sin hand.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord