04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Hela jorden ska minnas vad som har skett och vända om till Herren, alla folk och stammar ska tillbe inför honom.

Psaltaren 22:28

Dagens tanke:

”Rädda mig ur lejonens gap” ropar psalmisten några verser tidigare från en situation som liknar vår i pandemins tid. Påskens händelser är Guds svar på den bönen. Den korsfäste Jesus Kristus har i alla länder vänner som ber för en mänsklighet i nöd.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord