04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 33:18

Dagens tanke:

Och när pesten är över oss, är det då bara de som fruktar Gud som kan räkna med Herrens beskydd? Nej, men hur skulle den som inte gör sig medveten om och odlar sin Gudsrelation kunna se och uppfatta Herrens närvaro och beskydd i svåra omständigheter?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord