04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.

Efesierbrevet 2:17

Dagens tanke:

Fred på jorden. Som vi längtar! Fred mellan länder och folk, fred mellan makar, syskon och jobbarkompisar – den nära freden, lika svår som den långt borta. Den som vill bygga fred må låta Guds Ande, Hjälparen, verka i avväpnande och självuppoffrande ödmjukhet.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord