17 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde.

Markus 6:34

Dagens tanke:

En Gud som har medlidande, det är stort! Inte en Gud som föraktar eller en liknöjd som rycker på axlarna, utan en alltigenom kärleksfull gestalt som både ser, förstår och är villig att hjälpa oss. Detta trots alla våra brister, vår vilsenhet och vår rädsla.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord