09 maj 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här.

Filipperbrevet 1:23

Dagens tanke:

Aposteln Paulus verkar nästan ivrigt nyfiken på den Kristusgemenskap han är förvissad om väntar efter döden. Som den som är fullt upptagen med ett viktigt och uppskattat uppdrag och samtidigt vinkar till väntande vänner: “Kommer snart!”

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Dagens poddar