06 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen.

Galaterbrevet 4:4

Dagens tanke:

Jesus sändes inte som en 007 Bond “med rätt att döda” eller med rätt att sätta sig över lagen i kraft av sin förmenta godhet. Nej Gudasonen dödade inte de onda, han dog själv för att rädda oss från Det onda.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord