Bibelordet

I Jesus har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.

Efesierbrevet 1:13

Dagens tanke:

Talet om helig Ande lockar och skrämmer. Handlar det om någon sorts gudligt hokus pokus eller om själva livsluften för gudsmötet? Bibeln presenterar den heliga Anden som “Hjälparen”, någon som inger förtrolighet, förtröstan och förväntan.

Tidigare bibelord

Dagens poddar