14 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.

Psaltaren 25:14

Dagens tanke:

Om “frukta” här betyder att “lyda” och om ett förbund kan liknas vid ett kontrakt, då får man insikt av att följa kontraktet. Det låter ju inte särskilt muntert. Men lusten och glädjen i att vara förtrolig med Skaparen torde väl knappast kunna överskattas?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord