21 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder.

Psaltaren 25:18

Dagens tanke:

Redan detta att veta att det finns någon som ser en och tänker på en i lidande och betryck är tröstande och helande. Men eftersom många av våra plågor väl i ärlighetens namn är självförvållade kommer vi knappast ur dem utan gudomlig förlåtelse.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord