14 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga.

Efesierbrevet 5:3

Dagens tanke:

Med sorg måste vi konstatera att det förekommer såväl otukt som annan orenhet bland dem som borde kunna kallas heliga. Den utbredda själviskheten ska vi bara inte tala om. Insikten om detta måste leda till såväl självrannsakan som ödmjuk botgöring.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord