14 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.

2 Korinthierbrevet 9:8

Dagens tanke:

Vad betyder det att “ge i överflöd till varje gott ändamål”? Och vad är det egentligen vi behöver? Den som förlorat allt upplever sig behöva mindre än den som har allt. Så hur bör vi tänka och handla, vi som har fått “allt gott i överflöd”?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord