23 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Romarbrevet 8:2

Dagens tanke:

Ett sätt att se det är att syndens och dödens lag tillämpas obevekligt och utan hänsyn till uppsåt eller förmildrande omständigheter – lagens bokstav gäller. Men Skaparen dömer utifrån den fulla bilden och tar i kärlek hänsyn till ånger och vilja till bot.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord