28 oktober 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”

Johannesevangeliet 11:37

Dagens tanke:

Människorna satte en självklar gräns för Jesu makt. Men när han väl var där – för sent, som det verkade – visade det sig att han kunde öppna nya dörrar bortom deras förväntan. En människa kan aldrig döma om rätt tid och rätt plats för Gud att gripa in.

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord

Dagens poddar