Bibelordet

Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.

Johannesevangeliet 4:14

Dagens tanke:

Vatten är en symbol för liv och hälsa. För att dricka av det vatten Jesus ger måste vi förstås komma honom så nära att han kan dela med sig av sin livgivande gåva. Den som vill testa måste alltså medvetet söka sig fram till honom. Vad har vi att förlora?

Tidigare bibelord

Dagens poddar