Bibelordet

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Johannesevangeliet 4:24

Dagens tanke:

Gud är för stor för att kunna greppas, det ligger i sakens natur. Är det därför skaparen gett oss vår ande som en sorts sökmotor med förmåga att koppla upp sig mot Gud själv? I bön kan vår ande kommunicera med Guds ande med ordlös värme.

Tidigare bibelord

Dagens poddar