Bibelordet

Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.

Johannesevangeliet 4:42

Dagens tanke:

Många avfärdar Jesu anspråk på att vara världens frälsare utan att själva ha gjort seriösa försök att få en bild av vem han är. I vilka andra sammanhang där lika mycket står på spel skulle vi acceptera en liknande nonchalans?

Tidigare bibelord

Dagens poddar