Bibelordet

Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka.

Jesaja 40:29

Dagens tanke:

Bibelläsaren kan knappast värja sig för insikten att Skaparens fokus alltid ligger på den som är trött och svag. Alltid! Så den som vill vara gudslik har en mycket enkel princip att följa: styrk den som är trött och svag!

Tidigare bibelord

Dagens poddar