Bibelordet

Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Johannesevangeliet 15:17

Dagens tanke:

Kärlek kan faktiskt befallas i den meningen att vi har förmågan att själva besluta hur vi förhåller oss till andra människor. Inom oss vet vi ju att den som alltid försöker göra andra väl ofta är mer tillfreds med livet än den som mest söker sitt eget bästa.

Tidigare bibelord

Dagens poddar