Bibelordet

Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lukasevangeliet 11:10

Dagens tanke:

Visserligen kan väl den som varken ber, söker eller bultar snubbla över lösningar, men Skaparen tar inte ifrån oss initiativet i våra egna liv. Den som anstränger sig för att lära känna den Gud hon tillber, och söker honom helhjärtat, ska också finna honom.

Tidigare bibelord

Dagens poddar