Bibelordet

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka.

Jeremia 29:11

Dagens tanke:

När vi sitter fast mitt i olyckans kompakta mörker är det inte lätt att ta till oss ord som dessa. Kanske kan en perspektivförskjutning vara till hjälp? Visst betyder det något att den som har goda avsikter med oss är den som håller världen och oss i sin hand.

Tidigare bibelord

Dagens poddar