Bibelordet

Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.

Johannesevangeliet 16:33

Dagens tanke:

För det första: Jesus vet att hans lärjungar får lida. För det andra: Han har besegrat den värld som orsakar lidandet. För det tredje: Ingen lämnas någonsin ensam. Det är den vissheten som ger frid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar