Bibelordet

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Psaltaren 104:27

Dagens tanke:

Valårets alla löften till trots så vet vi att ingen makt i världen kan garantera oss ett gott liv. Vid dagens slut återstår bara hoppet om en god Gud som vill öppna sin hand och mätta såväl våra materiella som andliga behov.

Tidigare bibelord

Dagens poddar