Bibelordet

Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteusevangeliet 28:20

Dagens tanke:

Vem är “jag”? Den allsmäktige, skaparen och uppehållaren, uppenbarad i Jesus Kristus, sann Gud och sann människa som i Bibeln säger att han vill kalla oss “vänner”. Inte så märkligt då om den som tar till sig detta går med en ny svikt i steget.

Tidigare bibelord

Dagens poddar