Bibelordet

Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla.

Romarbrevet 14:13

Dagens tanke:

Den grupp som ständigt söker fel och pekar finger åt varandra är dömd att falla sönder. Den gemenskap som ser varandras behov av stöd och där alla är beredda att bistå den som vacklar är däremot oövervinnelig.

Tidigare bibelord

Dagens poddar