Bibelordet

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig.

Psaltaren 40:6

Dagens tanke:

Nej, vem kan väl mäta sig med Gud? Och ändå är det väl just det vi gör när vi i vår enfald tror oss kunna betvinga allt från minsta atom till Vintergatan – eller för den delen styra våra egna och andras liv. Lite ödmjuk eftertanke kanske inte vore fel?

Tidigare bibelord

Dagens poddar