Bibelordet

Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

Psaltaren 40:9

Dagens tanke:

Den som seriöst och uthålligt försöker följa sin rättskänsla och sitt samvetes röst ska snart finna att hon valt en lika svår som förunderlig väg.

Den som förstår att detta är Guds väg går den i ödmjukhet och med tacksamhet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar