Bibelordet

Den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Matteusevangeliet 16:25

Dagens tanke:

Idag kanske det handlar om att den som ger efter för en nätmobb mister sin frimodighet och självkänsla, medan den som står upp mot den i värsta fall riskerar livet.

Enkelt är det inte.

Men det har det faktiskt aldrig varit.

Tidigare bibelord

Dagens poddar