Bibelordet

När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet.

2 Korinthierbrevet 3:12

Dagens tanke:

Den som äger ett hopp, om än aldrig så litet, kan uthärda och uträtta mycket. Att bekänna sig till det kristna hoppet är att efter bästa förstånd och förmåga försöka sprida detta hopp och denna framtidstro.

Tidigare bibelord

Dagens poddar