Bibelordet

Den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.

Matteusevangeliet 7:26

Dagens tanke:

Ingen kan ställas till svars för det hon inte vet, men så snart vi har kunskap är vi förpliktigade att handla i enlighet med den. Det gäller generellt, och det gäller förstås också livets mest grundläggande val. Med kunskap följer ansvar.

Tidigare bibelord

Dagens poddar