Bibelordet

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Efesierbrevet 4:25

Dagens tanke:

Om ögat är blint men påstår att det ser kan ju lögnen få dödlig utgång. Vi måste inse att vi hänger ihop, att min lögn kan bli din undergång, och omvänt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar