Bibelordet

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa.

Ordspråksboken 3:27

Dagens tanke:

Skönt att det där lilla ordet “skälig” är med.

Det ska stå i din makt, man ska inte kunna köra med dig eller utnyttja dig.

Var den gränsen går avgör du, men ett grundtips är att inte dra den för snävt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar