Bibelordet

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön.

Psaltaren 28:6

Dagens tanke:

Vi försummar sällan att uttrycka vårt missnöje över tingens ordning och över felslagna förväntningar, men glömmer allt för ofta alla de skäl vi har att vara tacksamma och förundrade.

Det är välsignat att tacka för gudagåvorna!

Tidigare bibelord

Dagens poddar