Bibelordet

Ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning.

Romarbrevet 12:3

Dagens tanke:

Hur bör man tänka? Balansen mellan självförakt och självöverskattning är inte alltid enkel, men den som vilar trygg i sin Skapares händer har nära till den sunda förnöjsamhet som ligger i vissheten om att vara älskad, oavsett.

Tidigare bibelord

Dagens poddar