Bibelordet

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Romarbrevet 7:15

Dagens tanke:

Vem känner inte igen sig i de här orden från den store aposteln Paulus?

Hur kan vi då få för oss att utdöma allt hårdare straff åt medmänniskor som, precis som vi, till sin egen förtvivlan begår handlingar de avskyr? Vi sitter ju alla i samma båt!

Tidigare bibelord

Dagens poddar