Bibelordet

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Romarbrevet 8:18

Dagens tanke:

Låt oss för all del inte förminska människors lidande! Men Paulus, som skriver detta, hade upprepade gånger misshandlats – en gång dödförklarats – ändå sträckte han sig med hopp mot framtiden. Det kristna hoppet är mer än en förväntan, det är en övertygelse.

Tidigare bibelord

Dagens poddar