Bibelordet

Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.

Romarbrevet 8:22

Dagens tanke:

Bibelns texter är aktuella också i klimatkrisens tid, och bildspråket de använder är talande. Glöm inte att födslovåndor övergår i föräldraglädje, outhärdlig smärta byts i outsäglig lycka. Det hoppet gäller också i klimatvåndans tid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar