Bibelordet

Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land.

5 Moseboken 15:11

Dagens tanke:

Den som går emot sin nästa med knutna nävar kan komma att finna att den andre vägrar öppna sina händer i krisens stund. Att leva med öppna händer skapar alltså inte bara gemenskap i stunden, det är också en försäkran om hjälp i framtiden.

Tidigare bibelord

Dagens poddar