Bibelordet

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga.

Filipperbrevet 2:2

Dagens tanke:

Hur blir man enig i tanke och sinnelag om man nu har väldigt olika åsikter? En bra fråga så här i eftervalstider, eller hur? Att medvetet och aktivt försöka befria sig från självhävdelse och fåfänga låter väl som en god början.

Tidigare bibelord

Dagens poddar