Bibelordet

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Filipperbrevet 2:5

Dagens tanke:

Hur tolkar vi det? Dumsnällt? Överseende? Kraftfullt? Kärleksfullt? Eller kanske dömande rent av?

Visst har vi alla en sorts inre kompass som ger utslag när vi är vid gott mod och låter andra komma till sin rätt. Att vara uppmärksam på den är en god början.

Tidigare bibelord

Dagens poddar