Bibelordet

Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd.

Apostlagärningarna 4:33

Dagens tanke:

En Gud som dör är svårt att ta till sig. En Gud som uppstår är lättare – det är väl klart att han kan och vill om han är Gud? Men detta är den absoluta kärnpunkten i kristen tro: utan uppståndelse ingen kristendom.

Dags att tala om det med stor kraft, kanske?

Tidigare bibelord

Dagens poddar