Bibelordet

Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Matteusevangeliet 11:29

Dagens tanke:

Mildhet och ödmjukhet är inga enkla dygder vare sig att förvärva eller att visa. Frågan är hur många som ens tycker det är något eftersträvansvärt i våra dagar.

Men tänk om det faktiskt är en väg till vila?

Varför inte med Guds hjälp gå i den riktningen?

Tidigare bibelord

Dagens poddar