Bibelordet

Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

Matteus 11:30

Dagens tanke:

Ett ok används för att förenkla bärandet genom att fördela bördan bättre.

Så kan också livet med Gud upplevas inte som ett sätt att slippa bära bördor, men som ett sätt att bära klokt, med ryggen rak och svikt i steget.

Tidigare bibelord

Dagens poddar