Bibelordet

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19

Dagens tanke:

Visar inte all erfarenhet att det ska till någon utanför, en tredje part, för att bena ut hur saker hänger ihop i skapelsen och livet. En “tron i himlen” är väl ett underbart fantasieggande bildspråk för en sådan kraft att luta sig mot i existentiella frågor.

Tidigare bibelord

Dagens poddar