Bibelordet

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1 Timotheosbrevet 6:11

Dagens tanke:

Man kan ju inte påstå att de här dygderna står särskilt högt på samtidens dagordning. Alltså borde väl den som strävar efter dem ha världens chans att förändra världen genom sitt goda exempel?

Tidigare bibelord

Dagens poddar