Bibelordet

Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning.

Psaltaren 68:5-6

Dagens tanke:

Om det inte finns en okränkbar kraft utom räckhåll för alla fördärvsmakter så är det ute med oss. Bara om det finns Någon som i det riktigt långa perspektivet har makt att återställa ordningen har vi en framtid och ett hopp, ett skäl att jubla.

Tidigare bibelord

Dagens poddar