Bibelordet

Man skall inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser.

Jesaja 60:18

Dagens tanke:

Från knytnävar till kärnvapen ligger våld, förtryck och förödelse som en lidandets matta över människans historia från Kain till Kiev. Så förenas mänskligheten i sin längtan och sitt rop efter befrielse från all denna plåga.

Kyrie Eleison, Herre förbarma Dig!

Tidigare bibelord

Dagens poddar