Bibelordet

För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade Jesus korset utan att bry sig om skammen.

Hebreerbrevet 12:2

Dagens tanke:

Lidande ska aldrig sökas eller förhärligas. Men med det sagt: tänk om vi förlorar något väsentligt när vi ägnar oss åt att till varje pris undvika smärta? Priset för medmänsklighet är trots allt ofta lidande och skam – och bortom detta en oväntad glädje.

Tidigare bibelord

Dagens poddar